GlobeNewswire

Acorn ตัวเร่งความเร็วในการขุดเงินดิจิทัล

Acorn ตัวเร่งความเร็วในการขุดเงินดิจิทัล

Acorn คือการ์ดเร่งความเร็วในการขุดเงินดิจิทัลรุ่นแรกสุด การใช้ชิป Xilinx FPGA ชั้นยอดในช่อง M.2 ทำให้ Acorn สามารถเพิ่มความเร็วของแรงขุดได้ทั้งแบบมุ่งเน้นหน่วยความจำและมุ่งเน้นแกนประมวลผล
Squirrels LLC
Format

PNG

Source

Squirrels LLC

Downloads