FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 18.1.2019 kello 16:00 EET

FIT Biotech Oy:n oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtaminen osakkeiksi

Liittyen FIT Biotech Oy:n (jäljempänä myös "Yhtiö") ja Alpha Blue Oceanin ("ABO") väliseen, 22.12.2017 hallituksen allekirjoittamaan vaihtovelkakirjalaina- ja warranttiohjelmaan, Yhtiön hallitus on 18.1.2019 päättänyt hyväksyä ABO:n rahoitusohjelmaan liittyvän pyynnön vaihtaa oman pääoman ehtoisia vaihtovelkakirjoja Yhtiön K-osakkeiksi 30 000 euron arvosta.

Yhtiö antaa oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtamisen johdosta ABO:lle 300 000 000 uutta Yhtiön K-osaketta vaihtohinnalla 0,0001 euroa osakkeelta ja Yhtiön osakepääomaa korotetaan 30 000,00 eurolla. Hallituksen valtuutus perustuu varsinainen yhtiökokouksen päätökseen 12.4.2018.

Yhtiöllä on hallussaan 1 001 924 221 K-osaketta.

K-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalla arviolta 23.1.2019.

FIT Biotech Oy:n osakkeita on kaupankäynnin kohteena tämän lisäerän jälkeen 3 715 640 800 K-osaketta.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen
Puhelin: +358 44 027 0080
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet