Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 februari 2020

Fagron realiseert omzetgroei van 13,4%; REBITDA stijgt naar € 117,0 miljoen

Operationele kasstroom stijgt naar € 98,8 miljoen

Hoofdpunten 20191 – Financieel

  • Omzet steeg naar € 534,7 miljoen (+13,4%); organische omzetgroei van 8,3%
  • REBITDA2 steeg naar € 117,0 miljoen (+9,9%); EBITDA +13,2%
  • Nettowinst3 nam met 30,3% toe tot € 55,7 miljoen
  • Sterke operationele kasstroom4 van € 98,8 miljoen
  • Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,33 per ultimo 2019
  • Dividendvoorstel van € 0,15 per aandeel

Strategisch – Operationeel

  • Integratie acquisities in Mexico, Brazilië en Tsjechië gestart
  • Succesvolle start Fagron Genomics
  • Operationeel werkkapitaal sterk verbeterd naar 8,1% van de omzet (2018: 10,2%)
  • Verkoop van HL Technology afgerond

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “Fagron heeft in 2019 zeer goede resultaten behaald. Zowel de omzet als de REBITDA hebben een sterke groei laten zien. De omzet nam met 13,4% toe tot € 534,7 miljoen, ondersteund door een gezonde organische groeitrend en de bijdrage van een aantal strategische acquisities in 2019. Ook de REBITDA liet met een stijging van 9,9% naar € 117,0 miljoen een mooie ontwikkeling zien, terwijl we zijn blijven investeren in de verdere ontwikkeling van onze organisatie en activiteiten.

We hebben in 2019 weer belangrijke stappen gezet in het versterken van ons fundament. Met de acquisities in onze verschillende geografische markten hebben we zowel onze productpropositie als onze positionering als global leader in niche markten versterkt. Met het opzetten van Fagron Genomics en de succesvolle lancering van verschillende genetische testen hebben we een veelbelovende tak aan onze activiteiten toegevoegd.

In Noord-Amerika is met succes gewerkt aan de integratie van Humco. Met de commerciële synergie die hier uit voorkomt, heeft Fagron haar concurrentiepositie verder verstevigd. Dit heeft bijgedragen aan de zeer sterke performance van Brands & Essentials. De steriele bereidingsfaciliteiten in Wichita liggen op koers om de afgegeven omzetdoelstelling uiterlijk in 2022 te realiseren. Als gevolg van een andere dienstverlening aan bepaalde grote klanten was de omzetgroei in Wichita in het vierde kwartaal wat lager, doch met een hogere winstgevendheid.

In Europa zag de steriele GMP-bereidingsfaciliteit in Nederland, die sinds juli weer volledig operationeel is, de omzetgroei in het vierde kwartaal iets afvlakken door het complexe proces om nieuwe ziekenhuizen als klant aan ons te binden. Genomics laat een veelbelovende ontwikkeling zien met een groei die accelereerde in de loop van het jaar. Verder is gestart met de integratie van onze acquisitie Dr. Kulich Pharma in Tsjechië.

In Latijns-Amerika hebben we onze positie afgelopen jaar belangrijk versterkt met een aantal acquisities. Met de acquisitie van Cedrosa hebben we toegang gekregen tot de snelgroeiende Mexicaanse markt. De acquisities van Levviale, Apace en Ortofarma hebben onze leidende positie in Brazilië versterkt. In de tweede helft van het jaar zijn we gestart met de integratie van deze bedrijven. Ook organisch presteerden de Latijns-Amerikaanse activiteiten onverminderd sterk.

Met de successen die we in 2019 hebben behaald, hebben we onze basis weer verder verstevigd waar we in 2020 de verdere vruchten van kunnen plukken.”


De 2019 cijfers worden vergeleken met de 2018 cijfers, gecorrigeerd voor de impact van IFRS 16.

EBITDA voor niet-recurrent-resultaat.

Nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Operationele kasstroom gecorrigeerd voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.


Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Fagron realiseert omzetgroei van 13,4%;REBITDA stijgt naar € 117,0 miljoen