PRESSMEDDELANDE

26 mars 2020

 

  • Syftar till att utveckla nya innovativa behandlingsalternativ för patienter med schizofreni
  • Saniona kan få upp till 76,5 miljoner euro i milstolpsbetalningar samt royalties på den globala nettoomsättningen
  • Det första schizofreniprogrammet med Boehringer Ingelheim är i preklinisk fas

Saniona (OMX: SANION), ett kliniskt stadium biofarmaceutiskt företag fokuserat på sällsynta sjukdomar i det centrala nervsystemet, meddelade idag ett nytt forskningssamarbete med Boehringer Ingelheim inom schizofreni. Saniona kan få upp till 76,5 miljoner euro i milstolpsbetalningar samt royalties på den globala nettoomsättningen för de produkter som utvecklas i samarbetet.

Målet är att identifiera nya behandlingsalternativ för schizofreni genom att utforska ett nytt jonkanalmål inom CNS med Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler. Boehringer Ingelheim har exklusiva globala rättigheter att undersöka, utveckla, tillverka och kommersialisera behandlingar som identifieras genom samarbetet.

Saniona kommer att få forskningsfinansiering under den gemensamma forskningsperioden. Under samarbetets första år räknar Saniona med cirka fem miljoner kronor (0,45 miljoner euro).

"Saniona är fortsatt fokuserat på sällsynta störningar i CNS och detta viktiga nya samarbete med Boehringer Ingelheim för större indikationer är ytterligare ett exempel på vår partnerskapsmodell för att skapa värde även utanför Sanionas icke-kärnprogram", sade Rami Levin, vd för Saniona.

Boehringer Ingelheim och Saniona startade i 2016 det första samarbete för utveckling av nya behandlingsalternativ inom schizofreni med inriktning på GABA-α5-jonkanaler för behandling av kognitiv försämring. Det programmet är för närvarande i preklinisk utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Jørgen Drejer, grundare och CSO, Saniona, Mobil: +45 2028 9705, E-post: jorgen.drejer@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 den 26 mars 2020.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutisk företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga