Investeringsforeningen Nordea Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentlig­gjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2019, herunder udbytter, godkendt.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2020 blev godkendt.

På generalforsamlingen blev der fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:

Forslag fremsat af bestyrelsen:

  • Afdelingerne Europa Small Cap KL og Nordic Small Cap KL – Ændring af ordlyd vedrørende investeringsunivers.
  • Afdelingerne Korte Obligationer Lagerbeskattet KL, Korte obligationer KL, Mellemlange obligationer KL, Lange obligationer KL og Fonde KL – Ændring af ordlyd vedrørende investeringsbegrænsning.
  • Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet KL, Korte obligationer KL,  Mellemlange obligationer KL, Lange obligationer KL, Fonde KL, Virksomhedsobligationer KL, Verdens Obligationsmarkeder KL, Aktier KL, Aktier II KL, Globale UdbytteAktier KL, Global Stars KL, Stabile Aktier KL, Europa KL, Japan KL, USA KL, Fjernøsten KL, Østeuropa KL, Nordic Stars KL, Emerging Markets KL, Europa Small Cap KL, Nordic Small Cap KL, Danmark KL, Kina KL, Indien KL, Global Small Cap KL, Klima og Miljø KL, Danske aktier fokus KL, Globale Obligationer KL, HøjrenteLande KL, Virksomhedsobligationer Højrente KL, European High Yield Bonds KL, Stabil Balanceret KL, Stabile Aktier Akkumulerende KL, Basis 1 KL, Basis 2 KL, Basis 3 KL, Basis 4 KL, Globale Aktier Indeks KL, Emerging Stars KL, North America Enhanced KL, Global Enhanced KL, Europe Enhanced KL, Japan Enhanced KL, Emerging Markets Enhanced KL, Global Small Cap Enhanced KL, Bæredygtige Aktier KL og Bæredygtige Obligationer KL – Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Fusion af afdeling Japan KL (ophørende) ind i afdeling Japan Enhanced KL (fortsættende).
  • Fusion af afdeling Fjernøsten KL (ophørende), afdeling Østeuropa KL (ophørende), afdeling Kina KL (ophørende) og afdeling Indien KL (ophørende) ind i afdeling Emerging Stars KL (fortsættende).
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af forslag fra investorerne eller bestyrelsen.

Alle ovennævnte forslag blev vedtaget.

På generalforsamlingen blev advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og økonomidirektør Kim Balle genvalgt til bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisionsselskab.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Marianne Philip som formand og med direktør Per Skovsted som næstformand.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, på telefon +45 55 47 25 46.

Venlig hilsen
Nordea Invest

Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer
Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2019 

ISIN-kode  

Udbytte
i kr. i alt pr. andel
Aconto
Udbytte
 i kr. pr. andel 2019
Udbytte
 i kr. pr. andel udbetalt den
6. februar 2020
 Obligationsafdelinger 
DK0016306798European High Yield Bonds KL0,600,000,60
DK0060145183Fonde KL8,400,807,60
DK00101703Globale obligationer KL6,000,006,00
DK0016254899HøjrenteLande KL7,000,007,00
DK0060268506Korte obligationer KL0,500,000,50
DK0060014678Korte obligationer Lagerbeskattet KL0,500,000,50
DK0060187342Lange obligationer KL3,800,803,00
DK0015168686Mellemlange obligationer KL3,401,002,40
DK0060353886Verdens Obligationsmarkeder KL4,900,004,90
DK0016015399Virksomhedsobligationer KL2,200,002,20
DK0016067432Virksomhedsobligationer Højrente KL 17,000,007,00
 Aktieafdelinger 
DK0010250158Aktier KL12,000,0012,00
DK0015357065Aktier II KL41,900,0041,90
DK0061116027Bæredygtige Aktier KL1,700,001,70
DK0010265859Danmark KL4,400,004,40
DK0060012466Danske aktier fokus KL3,200,003,20
DK0010308170Emerging Markets KL12,300,0012,30
DK0060950111Emerging Markets Enhanced KL2,700,002,70
DK0060586394Emerging Stars KL5,400,005,40
DK0010265693Europa KL3,100,003,10
DK0015960983Europa Small Cap KL15,800,0015,80
DK0060949964Europe Enhanced KL4,000,004,00
DK0010197839Fjernøsten KL10,800,0010,80
DK0060949881 Global Enhanced KL4,200,004,20
DK0061112893Global Small Cap Enhanced KL4,000,004,00
DK0010301324Global Stars KL5,900,005,90
DK0060451623Globale Aktier Indeks KL5,100,005,10
DK0060144962Indien KL0,700,000,70
DK0010112432Japan KL6,100,006,10
DK0060950038Japan Enhanced KL3,200,003,20
DK0060134302Kina KL6,400,006,40
DK0060192185Klima og Miljø KL1,400,001,40
DK0015974695Nordic Small Cap KL19,900,0019,90
DK0060095735Nordic Stars KL4,100,004,10
DK0060831451North America Enhanced KL5,700,005,70
DK0060048304Stabile Aktier KL8,100,008,10
DK0010265776USA KL22,700,0022,70
 Blandede afdelinger 
DK0016195860Basis 1 KL7,600,007,60
DK0016195944Basis 2 KL7,800,007,80
DK0016196082Basis 3 KL6,900,006,90
DK0060075893Basis 4 KL5,900,005,90
DK0060014595Stabil Balanceret KL4,000,004,00