Pateikiamas AB "Snaigė" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2019 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės metinės finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, socialinės atsakomybės ataskaita, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas

Priedas