Prospektet er ajourført med 2019-tal, hvorfor prospekt for afdelingen Advice Capital Globale under Investeringsforeningen Investin offentliggøres.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted, tlf.: 44 55 92 00.


Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin


Tage Fabrin-Brasted

Direktør

Vedhæftet fil