Det vises børsmelding 7. april 2020 om avtale med långivere om restrukturering av konsernets gjeld. 

Det vises også til børsmeldinger om support fra obligasjonseiermøter 27. april 2020 og fra Ekstraordinær generalforsamling 28. april 2020.

Vedtakene fastsatte 31. mai 2020 som frist for å inngå de formelle avtalene.

Dokumentasjonen av den omforente løsningen har tatt lenger tid enn det selskapet forventet.

Det er sent innkalling til ny Ekstraordinær Generalforsamling den 18. juni for å fastsette en ny tidsramme for implementering av restruktureringen av gjelden.

Det er selskapets ambisjon å gjennomføre implementeringen av avtalene snarest mulig etter 18. juni 2020, forutsatt generalforsamlingens forventede tilslutning.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 36 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12