Med virkning fra den 30. juni 2020 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektet indeholder nedsættelse af managementhonoraret for nedenstående afdelinger.

Managementhonorar

 ISIN  Navn Nuværende management-
honorar
Nyt
management- honorar
DK0016195860 Basis 1 KL 0,94% 0,89%
DK0016195944 Basis 2 KL 1,20% 1,11%
DK0016196082 Basis 3 KL 1,34% 1,25%
DK0060075893 Basis 4 KL 1,50% 1,35%
DK0060014595 Stabil Balanceret KL 1,19% 1,17%

Endvidere indeholder prospektet ændring af emissionstillæg og/eller indløsningsfradrag for en række afdelinger som anført nedenfor. Ændringerne afspejler, at der stadig i et vist omfang er forhøjede transaktionsomkostninger på de finansielle markeder, men at disse har stabiliseret sig. Derfor fjernes samtidig de resterende midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag.   

Emissionstillæg

ISIN Navn Nuværende tillæg Nyt tillæg Ændring
DK0016195860 Basis 1 KL 0,100% 0,150% 0,050%
DK0016195944 Basis 2 KL 0,100% 0,150% 0,050%
DK0060075893 Basis 4 KL 0,100% 0,150% 0,050%
DK0061139748 Bæredygtige Obligationer KL 0,300% 0,400% 0,100%
DK0010265859 Danmark KL 0,200% 0,150% -0,050%
DK0010308170 Emerging Markets KL 0,250% 0,200% -0,050%
DK0015960983 Europa Small Cap KL 0,400% 0,350% -0,050%
DK0016306798 European High Yield Bonds KL 0,700% 1,000% 0,300%
DK0010265503 Globale UdbytteAktier KL 0,150% 0,100% -0,050%
DK0060451623 Globale Aktier Indeks KL 0,150% 0,100% -0,050%
DK0010170398 Globale obligationer KL 0,300% 0,125% -0,175%
DK0016254899 HøjrenteLande KL 0,600% 0,800% 0,200%
DK0010112432 Japan KL 0,200% 0,150% -0,050%
DK0060192185 Klima og Miljø KL 0,200% 0,150% -0,050%
DK0015168686 Mellemlange Obligationer KL 0,050% 0,075% 0,025%
DK0060095735 Nordic Stars KL 0,250% 0,200% -0,050%
DK0015974695 Nordic Small Cap KL 0,450% 0,350% -0,100%
DK0060353886 Verdens Obligationsmarkeder KL 0,400% 0,500% 0,100%
DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 0,500% 0,600% 0,100%
DK0060890036 Virksomhedsobligationer Højrente KL2 0,500% 0,600% 0,100%
DK0016015399 Virksomhedsobligationer KL 0,300% 0,400% 0,100%

Indløsningsfradrag

ISIN Navn Nuværende tillæg Nyt tillæg Ændring
DK0010265859 Danmark KL 0,200% 0,150% -0,050%
DK0060586394 Emerging Stars KL 0,300% 0,250% -0,050%
DK0015960983 Europa Small Cap KL 0,250% 0,200% -0,050%
DK0060134302 Kina KL 0,300% 0,250% -0,050%
DK0060192185 Klima og Miljø KL 0,150% 0,100% -0,050%
DK0015168686 Mellemlange Obligationer KL 0,050% 0,075% 0,025%
DK0060095735 Nordic Stars KL 0,250% 0,200% -0,050%
DK0015974695 Nordic Small Cap KL 0,450% 0,350% -0,100%

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk.

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod
Senior Product Manager