Selskabsmeddelelse
Nr. 17, 2020

 

 

 

København, den 14. august 2020

 

 

 

Scandinavian Tobacco Group A/S opjusterer helårsforventningerne

 

 

 

De negative effekter af COVID-19 pandemien på Scandinavian Tobacco Group´s forretning har været mindre end tidligere antaget da tobaksforbruget på tværs af markeder og produktkategorier har været særdeles robust.

 

 

Den nuværende ændring i forbrugeradfærden i USA som følge af at flere arbejder hjemme har medvirket til et tilsyneladende samlet stigende forbrug af håndrullede cigarer og en stærk vækst i online-forretningen. Kombineret med en stærkere end ventet robusthed i salget af maskinfremstillede cigarer og røgtobak – samt et fortsat stærkt fokus på omkostningerne – kan Scandinavian Tobacco Group for første halvår 2020 præsentere en organisk vækst i nettoomsætningen på 4,9%, en organisk EBITDA vækst på 21% og frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 547 mio. Den finansielle udvikling er fortsat positivt påvirket af lageropbygning i visse markeder. Dette vil påvirke resultaterne i andet halvår.

 

 

Mens gennemsigtigheden for de finansielle forventninger fortsat er lavere end normalt, så forventes det nu at ændringen i forbrugeradfærden i USA vil fortsætte året ud og baseret på år til dato finansielle resultater, inklusive en stærk udvikling i juli måned, en vellykket start på integrationen af Agio Cigars  samt at der ikke indtræffer større forstyrrelser i vores forsyningskæde, så ændres Gruppens helårsforventninger som følger:

 

 

  • EBITDA: Organisk vækst >9% (tidligere: >2%)
  • Frie pengestrømme før virksomhedskøb: >DKK 1000 mio. (tidligere: ~DKK 850 mio.)

 

 

Regnskabet for første halvår fremlægges den 28. august 2020.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

 

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,

 

telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

 

 

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,

 

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

 

 

 

Vedhæftet fil