Nexstim Abp lämnar uppmuntrande resultat från den första pilotstudien i svår depression vid Kuopio universitetssjukhus

Helsinki, FINLAND


Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 3 mars 2021 kl. 9.00 (EET)  

Nexstim Abp lämnar uppmuntrande resultat från den första pilotstudien i svår depression vid Kuopio universitetssjukhus             

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) lämnar en översikt över resultaten av pilotstudie kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstims NBT®-system på Kuopio universitetssjukhus.

Nexstim meddelar att samtliga tio patienter som behandlats med det kortare iTBS-protokollet har avslutat femdagarsbehandlingen och sju patienter har avslutat minst fem veckor av den planerade 12-veckorsuppföljningen. De tio patienterna behandlades med kortare behandlingstillfällen för att säkerställa patientsäkerheten i det kortare protokollet. Ingen har avbrutit pilotstudien, och inga allvarliga skadehändelser har inträffat.

Hos samtliga tio patienter lindrades symptomen enligt läkarens bedömning på Hamiltonskalan (Hamilton Depression Rating Scale, (HAMD-17) vid behandlingens slut (genomsnittlig minskning av symptomen från utgångsläget med 37 %, p<0,001).  Enligt utfallsmåttet hade en av tio patienter (10%) uppnått klinisk remission och tre av tio (30%) visade klinisk respons med en förbättring på >50 %.

Av de sju patienter som varit på uppföljningsbesök vid fem veckor hade två (29 %) uppnått klinisk remission och tre (43 %) visade klinisk respons jämfört med utgångsläget på Hamiltonskalan.

En av åtta patienter som uppgett att de haft suicidala tankar i utgångsläget uppgav att de hade det i slutet av behandlingen.

De fullständiga resultaten av studien kommer att lämnas in för publicering och rapporteras på en vetenskaplig sammankomst.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim Abp, lämnade följande kommentar: ”Jag är framförallt stolt över teamen i Kuopio och på Nexstim som klarade alla de hinder med covid-19 -pandemin som skulle ha kunnat få denna studie med det kortare iTBS-protokollet att spåra ur. För det andra är dessa första resultat uppmuntrande och dessutom kunde vi nå målen avseende säkerhet i den första studien i en planerade serie där vi nu kan vidareutveckla och intensifiera protokollet. Eftersom förkortade behandlingsprotokoll och utveckling av dem utgör kärnan i vår strategi för affärsutveckling kommer vi nu att gå vidare med studierna med fler patienter.”

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com, eller kontakta:

Mikko Karvinen, vd
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                          
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga