I tråd med prosedyrer for behandling av klagen vil Nutri Pharma forsvare sitt patent overfor Opposition Division (OD) i EPO.

"Gitt den anerkjente kommersielle betydningen Nutri Pharmas patenterte teknologi, var klagen ikke uventet," sier Graham Waters, administrerende direktør i Nutri Pharma.

Nutri Pharma's Intelectual Property (IP) portefølje består totalt av 12 patentfamilier og patenter som er i ferd med å godkjennes, med rundt 750 patentkrav. Klagen er rettet mot én av disse 12 patentfamiliene.