Source: Photocure ASA

PhotoCure - Utøvelse av ansatteopsjoner

En ansatt i selskapet har utøvet tegningsretter og tegnet aksjer i PhotoCure ASA i henhold til selskapets incentivordninger. Styret har derfor besluttet å forhøye selskapets aksjekapital med kr 12.500 ved utstedelse av 25.000 aksjer hver pålydende kr 0,50. Kapitalforhøyelsen gjennomføres på basis av fullmakt til styret vedtatt av selskapets generalforsamling 29. mars 2001.

Selskapets vedtekter er endret som følge av kapitalforhøyelsen og vedtektenes § 4 lyder nå:
"Selskapets aksjekapital er kr. 8.642.500,- fordelt på 17.285.000 aksjer á kr. 0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)".

Oslo 06. november 2001