testi testi testi


NOKIAN PRO FORMA TULOS

VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES JA VUOSI 2001
(ei sisällä konserniliikearvon poistoja eikä kertaluonteisia eriä)


Milj.euroa 10-12/ 10-12/
2001 2000 Muutos 2001 2000 Muutos
% %
Liikevaihto xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Networks
Nokia Mobile Phones
Nokia Ventures
Organization
Liikevoitto
Nokia Networks
Nokia Mobile Phones
Nokia Ventures
Organization
Yhtymän yhteiset
kulut
Rahoitustuotot ja
-kulut
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta
Tilikauden voitto
Tulos/osake, EUR
Perus
LaimennettuNOKIAN RAPORTOITU TULOS

VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES JA VUOSI 2001


Milj.euroa 10-12/ 10-12/
2001 2000 Muutos 2001 2000 Muutos
% %
Liikevaihto
Nokia Networks
Nokia Mobile Phones
Nokia Ventures
Organization
Liikevoitto
Nokia Networks
Nokia Mobile Phones
Nokia Ventures
Organization
Yhtymän yhteiset
kulut
Rahoitustuotot ja
kulut
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta
Tilikauden voitto
Tulos/osake, EUR
Perus
Laimennettu


testi testi