Pressmeddelande
2007-06-13
Sida 1/1


Gunnar Reitan lämnar SAS

Gunnar Reitan, vice koncernchef i SAS samt ansvarig för affärsområdet
Individually Branded Airlines kommer på egen begäran att lämna sin befattning
den 15 augusti 2007.

Gunnar Reitan har varit anställd i SAS sedan 1988, och innehaft flera ledande
befattningar, bland annat var han SAS-koncernens CFO i perioden 1993-2002. Han
var också ansvarig för koncernens hotellverksamhet och ordförande i Rezidor SAS
fram till börsintroduktionen av bolaget i november 2006. 

Gunnar Reitan har varit medlem av SAS koncernledning och vice koncernchef sedan
1993, samt tillförordnad koncernchef i perioden augusti-december 2006.

 - Jag vill tacka Gunnar för att han på ett förtjänstfullt sätt fyllt rollen som
tillförordnad koncernchef under andra halvåret 2006. Med sin gedigna erfarenhet
höll han stabilt ihop verksamheten och säkrade att vi inte tappade tempot i vår
starkt konkurrensutsatta bransch, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

Gunnar har också varit en nyckelperson i koncernen när det gäller att bygga upp
våra flygbolag i marknader utanför Skandinavien, inte minst i Baltikum.
Jag önskar Gunnar Reitan lycka till med nya utmaningar inom näringslivet.

Gunnar Reitan kommenterar ;
-Jeg har hatt interessante og utfordrende oppgaver over mange år i SAS
Konsernledelse. Jeg ser tilbake på denne perioden  med tilfredshet og verdsetter
de mange rike erfaringer, ikke minst på den internasjonale arenaen. Når jeg nå
forlater SAS-konsernet vil jeg önske virksomheten og de mange dyktige
medarbeidere lykke til på ferden i en spennende og utfordrende bransje.

Ansvaret för affärsområdet Individually Branded Airlines kommer framöver att
ligga hos koncernchefen. 

För ytterligare information

Hans Ollongren, Informationsdirektör - SAS koncernen
+46 8  797 1950 eller +46 70 997 1950 
hans.ollongren@sas.se


SAS Group Corporate Communications