Viðskipti fjárhagslega tengds aðila.

Nafn fjárhagslega tengds aðila sem á viðskipti:	
Tessera Holding ehf.

Nafn fruminnherja:	
Sjá skýringar

Tengsl fruminnherja við útgefanda:	
Sjá skýringar

Dagsetning viðskipta:	
14.8.2007

Kaup eða sala:	
Kaup / Buy

Tegund fjármálagernings:	
Hlutabréf / Equities

Fjöldi hluta:	
181.826

Gengi/Verð pr. hlut:	
17,5

Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti:	
1.057.234.139

Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að:	
0

Fjöldi hluta í eigu fjárhagsl. tengdra aðila eftir viðskipti:	
Sjá skýringar

Dagsetning lokauppgjörs:

	
Athugasemdir:	
"Framhaldsviðskipti vegna yfirtökutilboðs samstarfshóps í gegnum Tessera
Holding ehf. frá 9. júlí 2007, þar sem Tessera Holding ehf. hefur í dag keypt
samtals 181.826 hluti í Mosaic Fashions hf. 

Þar sem viðskiptin eru milli samstarfsaðila tilboðsins breytist ekki sá fjöldi
hluta sem Tessera Holding ehf. og tengdir aðilar eiga. Tessera Holding ehf. og
aðilar tengdir félaginu eiga nú 2.895.908.978 hluti í Mosaic Fashions hf. eða
99,8% af hlutafé félagsins. 

Richard Glanville, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og fjármálastjóri
Mosaic Fashions hf., mun eiga 71.262.671 hluti í Mosaic Fashions hf. eftir
viðskiptin. 

Derek Lovelock, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og forstjóri Mosaic
Fashions hf., mun eiga 139.906.819 hluti í Mosaic Fashions hf. eftir
viðskiptin. 

Meg Lustman, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og lykilstarfsmaður
Mosaic Fashions hf., mun eiga 23.439.257 hluti í Mosaic Fashions hf. eftir
viðskiptin. 

Sharon O'Connor, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og lykilstarfsmaður
Mosaic Fashions hf., mun eiga 7.813.086 hluti í Mosaic Fashions hf. eftir
viðskiptin. 

Hannah Russell, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og lykilstarfsmaður
Mosaic Fashions hf., mun eiga 1.427.112 hluti í Mosaic Fashions hf. eftir
viðskiptin. 

John Egan, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og lykilstarfsmaður Mosaic
Fashions hf., á engan hlut í Mosaic Fashions hf. 

F-Capital ehf., einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins og félag í 100% eigu
Baugs Group hf., fruminnherja í Mosaic Fashions hf., á 1.083.138.488 hluti í
Mosaic Fashions hf. 

Gnúpur fjárfestingarfélag hf., einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins, á
20.030.000 hluti í Mosaic Fashions hf. 

Kaupþing banki hf., einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins, á 375.414.167
hluti í Mosaic Fashions hf. 

Karen Millen & Trust, einn af samstarfsaðilum vegna tilboðsins, á 116.243.239
hluti í Mosaic Fashions hf. 

Frekari upplýsingar veitir Jessica Wilks, forstöðumaður fjárfestatengsla, í
síma +44 207 452 1122. 

Upplýsingar um Mosaic Fashions hf. er hægt að fá á vefsíðu félagsins,
www.mosaic-fashions.is eða www.mosaic-fashions.co.uk."