Der henvises til vedhæftede pdf.fil med orientering om halvårsresultatet 2007.