HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8BDAXEW76T UPPHÖR   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS    MEDDELANDE     16.01.08        


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8BDAXEW76T UPPHÖR   

Market-makingen för följande turbowarrant emitterad av Handelsbanken Capital  
Markets upphör då priset för detunderliggande instrumentet når knock-out nivån. 
Market-makingen upphör omedelbart och turbowarranten handelsstoppas.      

Handelsstoppet berör följande turbowarrant:                   

Börskod:        8BDAXEW76T                        
Lösenpris:       7600.0                          
Barriärnivå:      7650.0                          
Multiplikator:     200.0                          
Turbowarranttyp:    Köp                           
Lösendeförfarande:   Kontant slutavräkning                  
ISIN-kod:       FI0009644231                       
Sista handelsdag:   15.02.08                         

I warrantens slutavräkning används som jämförelsekurs den lägstanivån för DAX  
Index aktie, inom tre timmar från att barriärnivån har uppnåtts 15.01.2008 kl. 
14:30. Warrantens jämförelsekurs är således 7600.0 EUR och slutpriset 0 EUR.  

Handelsbanken Capital Markets                          

Juha Kolehmainen     Antti Heinonen                     

Tillägsinformation                               
+46 (0)8 701 83 69