DIAMYD INITIERAR EUROPAANSÖKAN FÖR FAS III STUDIER MED DIABETES VACCIN

Pressmeddelande, Stockholm, Sverige 18 januari 2008,  - Diamyd Medical AB
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Diamyd Medical meddelar att dess ansökan om att påbörja kliniska fas III-studier
i Europa med diabetesvaccinet Diamyd® påbörjats. En ansökan har idag lämnas in
till det svenska Läkemedelsverket. Ansökningar i ytterligare europeiska länder
kommer att följa. 
Studien föreslås omfatta cirka 300 patienter på 30-50 europeiska kliniker i 3-5
länder. Principal Investigator för studien blir Professor Johnny Ludvigsson,
Linköpings Universitet.

Ansökan att genomföra en liknande fas III-studie i USA lämnades i december 2007 
till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

”Det här är ytterligare en viktig milstolpe för Diamyd. Vi ser fram emot att,
genom de kommande nationella ansökningarna, successivt inkludera fler europeiska
länder och diabeteskliniker i den europeiska fas III-studien”, säger Elisabeth
Lindner, VD Diamyd Medical.

För ytterligare information kontakta:
Stockholm 
Elisabeth Lindner
Koncernchef och VD 
08 661 0026
elisabeth.lindner@diamyd.com

Stockholm
Anders Essen-Möller
Styrelseorförande
08 661 00 26
anders.essen-moller@diamyd.com

Pittsburgh 
Michael Christini
President
+1 412 770 1310
michael.christini@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: +46
8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 or E-post: info@diamyd.com. VATno:
SE556530-142001.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av
läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst
komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot autoimmun diabetes för
vilket fas III-studier planeras. Diamyd® har visat signifikanta och positiva
resultat i fas II-studier.

GAD65, som är ett dominerande autoantigen i autoimmun diabetes, utgör den aktiva
substansen i Diamyd®. GAD65 är dessutom ett enzym som omvandlar den
excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska transmittorn
GABA. Därför förväntas GAD65 komma att spela en viktig roll inte bara i diabetes
utan också i ett flertal olika CNS-relaterade sjukdomar. Diamyd Medical har en
exklusiv världsomfattande licens från universitetet UCLA i Los Angeles avseende
den terapeutiska användningen av GAD65-genen.

Diamyd Medical har licensierat ut sin UCLA GAD-licens till Neurologix Inc., New
Jersey, för behandling av Parkinsons sjukdom med en AAV-vektor.

Andra projekt omfattar läkemedelsutveckling inom genterapi med hjälp av det
exklusivt licensierade och patentskyddade NTDDS-systemet (Nerve Targetting Drug
Delivery System). Bolagets ledande NTDDS-projekt inkluderar användning av
enkefalin och GAD för behandling av kronisk smärta för vilket en fas 1 studie
planeras.

Diamyd Medical är stationerat i Stockholm (Sverige) och i Pittsburgh (USA).
Bolagets aktie är noterad på den Nordiska börsens Nordic Market-lista (NOMX:DIAM
B) och är även upptagen på OTCQX-listan i USA (ticker symbol: DMYDY) som
administreras av Pink Sheets och Bank of New York (PAL). Mer information finns
på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid.
Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och
planer. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är riktiga.