Suksess med partnerskapet mellom Cision og Oslo Børs

Cision og Oslo Børs inngikk i desember en samarbeidsavtale for sammen å kunne
tilby felles IR-relaterte tjenester til det norske markedet. På seks uker har
142 børsnoterte selskaper signert avtale for tjenestene.

Cision Norge og Oslo Børs har fått mye positiv respons på tilbudet fra markedet,
og de børsnoterte selskapene i Norge ser ut til å imøtekomme en ny konkurrent
for bredere distribusjonstjenester.

Cision og Oslo Børs har allerede tegnet avtale med 142 kunder som har valgt å
bruke deres nye tjeneste for distribusjon av kurspåvirkende nyheter. De siste
tilskuddene er de fire Fred. Olsen selskapene: Ganger Rolf ASA, Bonheur ASA,
Fred. Olsen Production ASA samt Fred. Olsen Energy ASA

-	Vi er utrolig glade for at så mange som 142 børsnoterte selskaper har valgt å
tegne avtale med Cision og Oslo Børs. Dette styrker vår posisjon som Nordens
største distributør av kurspåvirkende nyheter og leverandør av IR-relaterte
tjenester via vår integrerte tjenesteplattform CisionPoint, sier Yann Blandy,
Regional Director Cision Northern Europe

Det sammenslåtte tilbudet inneholder de mest kraftfulle verktøyene for spredning
av IR-relaterte nyheter på det nordiske markedet. Tilbudet forenkler
offentliggjøringen av informasjon ifølge den nye loven som trådde i kraft i
Norge 1. januar 2008, i tråd med EU's åpenhetsdirektiv. Loven innebærer at
selskap med aksjer eller grunnfondsbevis noterte på Oslo Børs eller Oslo Axess
selv må ta ansvar for at kurspåvirkende nyheter offentliggjøres korrekt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Yann Blandy
Regional Director
Cision Northern Europe
Tel: +46-8-507 41 016
Mobil: +46-707-16 17 31
E-post: yann.blandy@cision.com

Magnus Thell 
Vice President Plan & Connect 
Cision Northern Europe 
Tel. +46-8-507 41 860 
Mobil: +46-708-95 08 22 
E-post: magnus.thell@cision.com

Om Cision:
Cision forbedrer kunders konkurransefortrinn gjennom integrerte tjenester og
webbaserte portalløsninger for medieovervåking, reputation & campaign management
og håndtering av mediekontakter. 

Cision AB er notert på Nordiska börsen i Stockholm og har ca. 20 000 aksjeeiere.
Selskapet har rundt 2 700 ansatte og omsatte i 2006 for 1,9 milliarder svenske
kroner. Cision  driver virksomhet i USA, Storbritannia, Sverige, Canada,
Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Litauen, Hong Kong og Nederland og
har samarbeidspartnere i ytterligere 125 land. www.cision.com

Om CisionPoint:
I CisionPoint søker man frem og håndterer sin målgruppe, sender ut sine nyheter
til markedet, overvåker utfallet gjennom medieovervåking, samt analyserer
gjennomslaget. Våre databaser inneholder blant annet kontaktinformasjon til 2
400 personer i Norden som jobber som meglere, investorer eller på børs, samt til
900 000 mediekontakter i 150 land. Databasen oppdateres kontinuerlig av Cision.