Succé för partnerskapet mellan Cision och Oslo Börs 

Cision och Oslo Børs ingick i december 2007 ett samarbetsavtal i syfte att
gemensamt erbjuda IR-relaterade tjänster på den norska marknaden. På sex veckor
har 142 företag listade på Oslo Børs tecknat avtal för de gemensamma tjänsterna.

Cision Norge och Oslo Børs har fått mycket positiv respons från marknaden på
sitt erbjudande och de listade företagen i Norge ser ut att välkomna en ny
konkurrent för bredare distributionstjänster. Cision och Oslo Børs har redan
tecknat avtal med 142 kunder som valt att använda deras nya tjänst för spridning
av kurspåverkande nyheter. De senaste tillskotten är de fyra Fred. Olsen
relaterade bolagen; Ganger Rolf ASA, Bonheur ASA, Fred. Olsen Production ASA
samt Fred. Olsen Energy ASA.

- Vi är otroligt glada att så många som 142 börsföretag har valt att teckna
avtal Cision och Oslo Børs. Detta befäster vår position som Nordens största
distributör av kurspåverkande nyheter och leverantör av IR-relaterade tjänster
via vår integrerade tjänsteplattform CisionPoint, säger Yann Blandy, Regional
Director Cision Northern Europe. 

Det gemensamma erbjudandet innehåller de kraftfullaste verktygen för spridning
av IR-relaterade nyheter på den nordiska marknaden. Erbjudandet förenklar
offentliggörande av information enligt den nya lag som trädde i kraft i Norge
den 1 januari 2008 i paritet med EU:s öppenhetsdirektiv. Lagen innebär att bolag
med aktier eller grunnfondsbevis noterade på Oslo Børs eller Oslo Axess själva
måste ansvara för att kurspåverkande nyheter offentliggörs på ett korrekt sätt. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy
Regional Director
Cision Northern Europe
Tel: +46-8-507 41 016
Mobil: +46-707-16 17 31
E-post: yann.blandy@cision.com

Magnus Thell 
Vice President Plan & Connect 
Cision Northern Europe 
Tel. +46-8-507 41 860 
Mobil: +46-708-95 08 22 
E-post: magnus.thell@cision.com

Om Cision:
Cision förbättrar kunders konkurrenskraft genom integrerade tjänster och
webbaserade portallösningar för omvärldsbevakning, reputation & campaign
management och hantering av mediekontakter.

Cision AB är noterat på nordiska börsen och har cirka 20 000 aktieägare. Bolaget
har cirka 2 700 anställda och omsatte 1,9 miljarder kronor 2006. Cision bedriver
verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland,
Danmark, Portugal, Nederländerna, Hong Kong och Litauen. www.cision.com

Om CisionPoint
I CisionPoint söker man fram och hanterar sin målgrupp, skickar ut sina nyheter
till marknaden, övervakar utfallet genom bevakning av media samt analyserar
genomslaget. Våra databaser innehåller bland annat kontaktuppgifter till 2 400
personer i Norden som jobbar som mäklare, investerare eller på börs samt till
900 000 mediekontakter i 150 länder. Databasen uppdateras kontinuerligt av
Cision.