Kammarätten i Sundsvall har i en dom den 14 februari 2008 fastställt
Bergmästarens beslut om att bevilja ett antal undersökningstillstånd.
Därmed upphävs den dom som Länsrätten i Norrbottens Län tidigare
fattat, efter överklagande av Vapstens Sameby och en markägare..

Länsrättens beslut, som gäller 19 undersökningstillstånd som
beviljats för sju olika företag inom Vapstens samebys område, är
därmed upphävt. Lappland Goldminers AB innehar 10 av dessa tillstånd.

- Länsrättens beslut, att upphäva de undersökningstillstånd som
Bergmästaren beviljade, har varit bekymmersamt för oss som
prospekterande bolag, de övriga bolagen som berörts och för branschen
som helhet. I och med Kammarrättens beslut är vi tillbaka till en
normal situation, där vi kan förvänta oss att få arbeta och undersöka
med de restriktioner som ställs i enlighet med Minerallagen och
Miljöbalken. Eftersom vårt bolag berördes av flest tillstånd och den
största arean, har vi stått som samordnare av detta ärende med
bistånd av övriga berörda bolag. Det är verkligen en lättnad att vi
nu har undanröjt en stor orospost för hela gruvbranchen i Sverige,
säger Lappland Goldminers VD Karl-Åke Johansson.

Nedan pressmeddelande från den 4 oktober 2005.

Pressmeddelande: Lycksele den 4 oktober 2005

Information om överklagade undersökningstillstånd

Länsrätten i Norrbottens län har enligt domslut 2005-09-26 hävt 19
beslut om undersökningstillstånd som fattats av Bergmästaren.
Bolaget som är en av de större aktörerna på Guldlinjen i Västerbotten
är innehavare av 10 av de 19 av de av länsrätten hävda besluten om
undersökningstillstånd. Vårt huvudprojekt Fäboliden berörs inte
eftersom inga av våra centrala tillstånd berörs. Vår
bearbetningskoncession, för Fäboliden, som har vunnit laga kraft
täcker nuvarande fyndighet. Berörda områden är Stortjärnhobben där
Bolaget beräknar söka om bearbetningskoncession inom några månader
samt ett antal nya områden där Bolaget ännu inte lagt ner några
avsevärda resurser. Bolaget avser att överklaga beslutet och har
under tiden, enligt Bergsstaten, möjlighet att i normal ordning
bedriva undersökningsarbeten.

Om Bolaget
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättningen
att bli ett  producerande gruvföretag. Bolaget  är listat  på
handelsplatsen First North med  benämningen GOLD, med  Mangold
Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på Oslobörsens OTC
lista. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs
Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett
lönsamt  producerande  guldbolag  med  centralt  lokaliserade
processanläggningar i Fäboliden i Sverige och Haveri trakten i
Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen
prospektering alternativt ackvisition.

Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor,
mineral- och  metallproducenter  i Sverige,  (tidigare  Svenska
Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika
gruv- och prospekteringsbolag.
För mer information om Lappland Goldminers AB, kontakta:

Karl-Åke Johansson, VD
Tel. 0950-275 01, 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel. 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se

Eller besök Lappland Goldminers webbsida på:
www.lapplandgoldminers.com
Om Mangold Fondkommission: www.mangold.se