Den indre værdi af KlimaInvest A/S er d.d. opgjort til 91,04 kr. pr.
aktie
baseret på seneste lukkekurser.
 I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af
selskabets portefølje med fradrag af afholdte omkostninger
frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger
for perioden siden seneste månedsopgørelse.
Der tages forbehold for endelig opgørelse. Spørgsmål vedrørende denne
meddelelse kan rettes til selskabet.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S