Den indre værdi af DK Trends Invest A/S er d.d. opgjort til kr 93,7546 pr.
aktie	 
baseret på de seneste lukkekurser.			
			
I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af		
selskabets aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger			
og afsat skat frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede		
omkostninger og estimeret skat for perioden siden seneste måneds-		
opgørelse.			
			
Der tages forbehold for endelig opgørelse.			
			
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet 			
			
			
Med venlig hilsen	

		
DK Trends Invest A/S