Kommuninvest afsluttede planmæssigt tegningen af garantiobligationerne ”0 %
Kommuninvest US Dollar Basis 2010” (ISIN kode DK0030078043) og ”0 %
Kommun-invest US Dollar Extra 2010” (ISIN kode DK0030077904) fredag den 8.
februar 2008.