Kommuninvest afsluttede planmæssigt tegningen af garantiobligationerne ”0 %   
Højrente Valuta III 2009” (ISIN kode DK0030077821) fredag den 8. februar 2008.