er den 26 februar 2008 beregnet til kr. 97,70

Print
| Source: Spar Nord FormueInvest A/S
Spar Nord FormueInvest A/S, indre værdi er den 26. februar 2008 beregnet til
kr. 97,70