Spar Nord FormueInvest A/S, indre værdi er den 26. februar 2008 beregnet til
kr. 97,70