Resumé:                                     
                                        
AO's omsætning steg i 2007 med 7,5 % til i alt 2.905 mio. kr. mod 2.703 mio.
kr. i 2006. 

Resultat før skat blev realiseret med i alt 60 mio. kr. mod 130 mio. kr. sidste 
år.                                       

Nettoresultat blev realiseret med i alt 47 mio. kr. mod 97 mio. kr. året før.  

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2007.          

Den 7. november 2007 blev der indgået en betinget aktieoverdragelsesaftale   
mellem J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S og Evoleska Holding AG samt Niels A.   
Johansen og Jens Johansen. Under forudsætning af konkurrencemyndig-hedernes   
godkendelse af aftalen vil der blive fremsat et pligtmæssigt købstilbud på kr. 
2.500,- pr. præferenceaktie til de resterende aktionærer. P.t. foreligger denne 
godkendelse ikke.                                

                                        

For 2008 forventer koncernen et resultat før skat på ca. 60 mio. kr.