Ændring i finanskalender -  
Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Royal Unibrew A/S
	
Royal Unibrew A/S vil offentliggøre årsregnskabsmeddelelse 2007 fredag den
29. februar 2008 i stedet for mandag den 3. marts 2008 som tidligere oplyst. 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på telefon 56 77 15 00.

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Ulrik Sørensen
Økonomidirektør