Peab bygger i Hammarby Sjöstad

Peab har fått uppdraget att genomföra en om - och tillbyggnad av en
kontorsfastighet i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Beställare är Fabeges
dotterföretag Induco AB och kontraktssumman uppgår till 139 Mkr.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan med kvarvarande hyresgäster.
Arbetet har påbörjats och färdigställandet är beräknat till våren 2009.För ytterligare information kontakta:
Christer Olsson, regionchef Peab 0733 372284
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2008 kl 10.30

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30
miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har
strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på
den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.