Korrekta filer till börsmeddelande 28/07 har bifogats i detta meddelande.