OMX Den nordiske Børs København
Nikolaj Plads 6        
1067 København K        

Indberetning af BoConcept's ledende medarbejderes transaktioner med værdipapirer

BoConcept Holding A/S skal herved offentliggøre om ledende medarbejderes og   
disses nærtståendes transaktioner med aktier i BoConcept Holding A/S og dertil 
knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.           

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som BoConcept Holding A/S har    
modtaget fra selskabets ledende medarbejdere den 6. marts 2008.         

Navn:      BoConcept Invest ApS                 
Årsag:      Koncernchef Viggo Mølholm i BoConcept Holding A/S har
         ejerandel i BoConcept Invest ApS           
Udsteder:    BoConcept Holding A/S                
Fondskode:    DK0060050201                     
Betegnelse:   Aktier                        
Transaktion:   Køb                         
Handelsdato:   06.03.08                       
Marked:     Københavns Fondsbørs                 
Antal stk.:   49.400 stk.                     
Kursværdi i DKK: 14.942.018 kr.                    

Herning, den 6. marts 2008

Meddelelse om insideres handler 06.03.08 - 5/2008 Side 1 af 1