--------------------------------------------------------------------------------
| Emitentų vadovų pranešimų apie sandorius                   |
| dėl emitento vertybinių popierių taisyklių                  |
| priedas                                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|             |        2008-03-06 |             
| 
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    (pranešimo data) |             |
--------------------------------------------------------------------------------


         Pranešimas apie vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių


--------------------------------------------------------------------------------
|  Akcinė bendrovė „INVALDA“, į. k. 121304349 (juridinis asmuo, susijęs su  |
| Emitento valdybos pirmininku Dariumi Šulniu ir valdybos nariu Vytautu Buču) |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
| kuriuo pranešėjas susijęs)                          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Akcinė bendrovė „SANITAS“, į. k. 1341 36296, Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto |
| pr. 3                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas) |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VP   | VP  | VP | Bendr | Sandor | Sando | Sando | Sando | Atsis | Asmen |
| pavadi | skai | kai | a   | io   | rio  | rio  | rio  | kai-t | s   |
| nimas, | čius | na, | sando | tipas | rūšis | sudar | vieta | ymo  | kateg |
| klasė, | ,  | Lt | rio  | (įgiji |    | ymo  | *   | forma | orija |
| ISIN  | vnt. |   | vertė | mas ar |    | data |    |    | **  |
| kodas |   |   | , Lt | perlei |    |    |    |    |    |
|    |   |   |    | dimas) |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB   | 38  | 19, | 746  | perlei | atpir | 2008- | XOFF | pinig | 2.4. |
| „Sanit | 080 | 60 | 368,0 | dimas | kimo | 02-29 |    | ai  |    |
| as“  |   |   | 0   |    | sando |    |    |    |    |
| PVA,  |   |   |    |    | ris  |    |    |    |    |
| LT000 |   |   |    |    | (repo |    |    |    |    |
| 010617 |   |   |    |    | )   |    |    |    |    |
| 1   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


                AB „Invalda“ prezidentas Darius Šulnis (parašas)
	                                        

*                                        
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;     
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;           
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.             

**                                       
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):           
1.1. Bendrovės vadovas;                             
1.2. Valdybos narys;                              
1.3. Stebėtojų tarybos narys;                          
1.4. Kitas darbuotojas.                             
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.  
punkte):                                    
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;                         
2.2. Vaikas, įvaikis;                              
2.3. Kitas asmuo;                                
2.4. Juridinis asmuo.