EOS Russias substansvärde 84,55 kronor per aktie den 6 mars 2008, klockan 11:00
CET

Per den 6 mars 2008 uppgick EOS Russias beräknade substansvärde till 2 381 MSEK
(390 MUSD enligt kurs SEK/USD 6,099). Substansvärdet per aktie var 84,55 kronor.Substansvärdet per aktie är baserat på 28 162 734 aktier, vilket motsvarar
totalt antal aktier i EOS Russia per den 6 mars 2008.

EOS enskilt största innehav var UES, som utgör 92,6% av portföljen. Den 6 mars
2008, klockan 11:00 CET, noterades UES depåbevis (GDR) till 113,625 dollar
beräknat som snittvärdet av köp- och säljkursen (mid-market price). EOS
nettokassa uppgick till 0,1% av substansvärdet.

Ovanstående beräkningar har inte granskats av bolagets revisorer.

EOS Russias senaste uppdatering av substansvärdet finns tillgänglig på EOS
Russias hemsida: www.eos-russia.se under sektionen - Nyheter och Press och -
NAV-kurs information. En prenumeration på denna information kan göras via e-mail
eller RSS-feed. EOS Russia rapporterar även substansvärdet via press release en
gång i månaden.

Stockholm den 6 mars 2008
EOS Russia


EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande
mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska
kraftsektorn. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen
sedan den 25 juni 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sven Thorngren, vd: +46 8 407 31 50
Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations: +46 8 407 31 50