Source: Access Stratego A/S

den 6. marts 2008: 91,47

Indre værdi den 6. marts 2008: 91,47