Source: ALK Abello

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a følger hermed indberetning af
ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med ALK-Abelló A/S'
aktier og tilknyttede værdipapirer:


Navn       Lars Simonsen
Årsag       Bestyrelsesmedlem
Udsteder     ALK-Abelló A/S
Fondskode     DK0060027142
Betegnelse    B-aktier
Transaktion    Køb
Handelsdato    05.03.2008
Marked      OMX Den Nordiske Børs København 
Antal, stk.    70
Kursværdi     39.550 DKK


Hørsholm, den 6. marts 2008
ALK-Abelló A/S

Jens Bager
adm. direktør


Kontaktperson: Per Plotnikof, Investor Relations Manager, tlf. 45747527/22612525
Attachments: