Max Bank, hvis primære markedsområde hidtil har været den sydlige del af
Sjælland, har i 2007 etableret sig i Århus med afdelinger for henholdsvis
private kunder og erhvervskunder. Desuden har banken i 2007 færdiggjort
ombygningen af privatkundefilialerne i det nye caféindretningskoncept. 
Det samlede forretningsomfang er steget med 17% til 17,0 mia. kr., og
resultatet før skat udgør 57,9 mio. kr., hvilket er på det forventede niveau. 
Max Bank har en solvens på 14,5%, hvilket er højt i forhold til solvenskravet,
og et solidt og langsigtet likviditetsberedskab med en betydelig overdækning i
forhold lovens krav.


Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008