Hermed offentliggøres årsrapporten for 2007 for selskabet. 

Selskabets resultat for 2007 blev et overskud på 504 tkr., hvilket er som
forventet i henhold til halvårsmeddelelsen for 2007. Selskabets egenkapital
udgør 10.554 tkr. pr. 31. december 2007.