Hermed offentliggøres årsregnskabsmeddelelsen for 2007 for selskabet. 

Selskabets resultat for 2007 blev 314 tkr., hvilket er som forventet i henhold
til halvårsmeddelelsen for 2007. Selskabets egenkapital udgør 15.865 tkr. pr.
31. december 2007.