GrønlandsBANKEN, Aktieselskab afholder ordinær generalforsamling onsdag den 2.
april 2008, kl. 14.00 på Hotel Hans Egede, Nuuk.