Meddelelse nr. 04/2008
København, den 11. marts 2008


DFDS fik et af sine bedste år nogensinde

DFDS hævede resultatet med en tredjedel til over en halv milliard kroner

DFDS har i 2007 formået at gøre søtransporten af blandt andet lastbiler,    
trailere, papir, stål, containere, nye biler og passagerer i Nordeuropa til en 
endnu bedre forretning end i 2006. DFDS Koncernen fik i 2007 således et af de  
bedste resultater nogensinde med hele DKK 526 mio. før skat. Det er 31% over  
2006 og også væsentligt over forventningerne ved begyndelsen af året.      
Omsætningen steg med 10% til DKK 8,3 mia.                    

"Vi har tjent godt i 2007. Vores cash flow er stærkt, og vi har en solid    
finansiel platform", siger adm. direktør Niels Smedegaard.           

Især første halvdel af året var præget af gode konjunkturer, mens udviklingen  
var mere moderat i sidste halvdel. Alligevel forventer DFDS' ledelse i 2008 at 
kunne fastholde det høje niveau for indtjeningen, som blev nået i det forløbne 
år.                                       

Det gode resultat i 2007 er især skabt i Koncernens fragtbaserede        
forretningsområder Ro-Ro Shipping, det største forretningsområde, Container   
Shipping og drift af terminaler. Også Trailer Services havde en positiv     
udvikling.                                   

Kun Passenger Shipping levede ikke op til forventningerne i 2007. DFDS har
derfor igangsat et projekt til at strømline driften og 
styrke resultaterne på dette forretningsområde, der udgør 22% af omsætningen.  

”Vi startede i 2007 et omfattende effektiviseringsprogram. En lang række    
konkrete tiltag inden for alle forretningsområder skal sikre en vedvarende og  
struktureret forbedringsproces i driften i hele Koncernen. Vi har også i 2007  
fremlagt Koncernens strategi ”Fra ruter til netværk”, som rummer ambitiøse   
planer for DFDS", siger Niels Smedegaard.                    

”Første skridt har været omdannelsen af strukturen til fem fokuserede      
forretningsområder: Ro-Ro Shipping, Container Shipping, Passenger Shipping, 
Terminal Services og Trailer Services. Efterfølgende har vi omdannet      
Koncernledelsen til at matche denne struktur, så vi sammen med den finansielle 
styrke, vi har opnået, har et godt udgangspunkt for at virkeliggøre vores    
strategi og nå vores vækstmål".                         

Med venlig hilsen
DFDS A/S     

For yderligere oplysninger kontakt: Niels Smedegaard,  
direkte telefon 3342 3400                           


Hovedtal for DFDS A/S

DKK mio.           2005 2006 2007
Nettoomsætning       6.278 7.524 8.310
Driftsresultat (EBITDA)    890 1.137 1.316
EBITDA-margin      %  14,2 15,1 15,8
Resultat før skat       231  402  526
Pengestrøm fra driften    711 1.167 1.264
Egenkapital         2.904 3.265 3.653
Egenkapitalandel     %  34,3 32,7 38,0
Egenkapitalforrentning  %  6,8 11,7 14,5
Afkast af investeret kapital 6,0  7,0  8,6
(ROIC)                    
Resultat pr. aktie (EPS)DKK  23  46  52
Udbytte pr. aktie    DKK  7,5  11  15
Antal medarbejdere, gns.  4.215 4.346 4.427DFDS Koncernen driver et førende, nordeuropæisk, søbaseret transportnetværk,  
baseret på en flåde på 64 ro/ro-skibe, kombinerede fragt- og passagerskibe og  
containerskibe samt terminaler og et trailernetværk knyttet til ruterne.    
Selskabet har 4.400 medarbejdere i 14 lande. DFDS har hovedkontor i København og
er noteret på OMX Den Nordiske Børs København.