Det ryska regionala produktionsbolaget TGC-10 har i dag bekräftat teckningar i 
bolagets aktieemission. Fortum tecknade nästan hela aktieandelen under     
aktieemissionen till ett pris av 111,8 rubel per aktie. Fortum anmälde den 29  
februari 2008 sitt deltagande i aktieemissionen, när det vann aktieauktionen för
en 29-prosentig andel i TGC-10.                         
                                        
Fortum tecknade sig för ett totalt värde på omkring 46,6 miljarder rubel eller 
omkring 1,3 miljarder euro, vilket också var värdet på hela aktieemissionen.  
Genom detta förvärv kommer Fortums ägarandel i TGC-10 att öka till något över  
76 % av aktiekapitalet och rösträtten. Kapitaltillskottet kommer att stanna kvar
i TGC-10 och kommer att användas för att finansiera det åtagna         
investeringsprogrammet vars planerade värde är 2,2 miljarder euro.       

TGC-10 är ett regionalt produktionsbolag med verksamhet i Ural-området och   
bildades 2006 som en del av reformen av den ryska energisektorn. Företagets   
totala kapacitet är 3 000 MW elektricitet och 15 800 MW värme. Med TGC-10:s   
åtagna investeringsprogram ökar kapaciteten för elproduktion med 2 300 MW fram 
till 2013.                                   


Fortum Abp                                   
Maria Romantschuk                                
Kommunikationsdirektör	                             


Ytterligare information:                            
Tapio Kuula, direktör, Fortum Abp, tel. +358(0)10 45 24112           

Distribution:                                  
OMX Nordic Exchange Helsinki                          
Nyckelmedia