OMX Den Nordiske Børs København                         

                            Århus den 19. marts 2008

                              Meddelelse nr.04/2008
                                Cvr. nr. 83839910


Meddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 28a             

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a indberetter Århus Elite A/S følgende
oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med  
Århus Elite A/S´ aktier :                            

Navn:	  Millarco Holding A/S 
Årsag:	Selskabet er ejet af Lars Bærentsen, der er bestyrelsesmedlem i Århus  
Elite A/S.                                   
Udsteder:	    Århus Elite A/S 
Fondskode:	DK0010263722                             
Betegnelse:	B-aktier                              
Transaktion:	Salg                                
Handelsdato:	Afsluttet pr. 14. marts 2008                    
Marked:	   OMX, Den Nordiske Børs København 
Antal stk.:	24.000                               
Kursværdi:	290.900 DKK                             

Med venlig hilsen                                
Århus Elite A/S