Seoses Ukio Bankas (UKB1L) märkimisõigustega emissiooniga korrigeeritakse OMX  
Baltic 10 indeksit vastavalt Balti indeksite arvutusreeglite “Rules for the   
Construction and Maintenance of the Baltic All-Share, Sector, Benchmark and   
Tradable Indices” punktile 5.1. (Hinnangupõhine korrigeerimine).        

Ex-päeval, 26. märtsil 2008.a., arvatakse Ukio Bankas OMXB10 indeksist välja.  
UKB1L arvatakse indeksisse tagasi esimesel börsipäeval pärast aktsionäride   
üldkoosoleku järgse aktsia hinna kujunemist. Eeldusel, et üldkoosolek kinnitab 
märkimisõigustega emissiooni, on UKB1L aktsiate arv OMXB10 indeksis 108 354 000.

--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi    | Lühinimi | ISIN     | Senine aktsiate | Uus aktsiate   |
|      |     |        | indeksis OMXB10 | indeksis OMXB10  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukio    | UKB1L  | LT0000102352 | 98 354 000    |    108 354 000 |
| Bankas   |     |        |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------


Täpsema informatsiooni saamiseks palun kontakteeruge:              

Simona Backiene, tel. +370 5 272 36 11                     
Senior Listing Specialist                            
Vilniuse Börs                                  

Mårten Eriksson, telephone + 46 8 405 60 00                   
Jr Index Analyst                                
Stockholmi Börs