Pohjola Pankki Oyj	YHTIÖTIEDOTE, Pörssitiedote 19.3.2008, klo 14.30 

Pohjola valmistelee uutta toimintamallia vahinkovakuutusmyyntiin        
henkilöasiakkaille                               

Pohjola Vakuutus Oy ja useat osuuspankit ovat ryhtyneet valmistelemaan uutta  
toimintamallia henkilöasiakkaiden pankki- ja vahinkovakuutustuotteiden myyntiin.
Suunnitelman mukaan Pohjolan vakuutustoiminnan kenttäorganisaatiossa      
työskentelevä henkilöasiakkaita palveleva henkilöstö (noin 250 henkeä) siirtyy 
paikallisten osuuspankkien palvelukseen.                    

Toteutuessaan uusi toimintamalli tarjoaa mahdollisuuden asiakaspalvelun     
kehittämiseen erityisesti pankki- ja vahinkovakuutuspalveluiden ristiinmyynnin 
osalta. Henkilöstöstä, jota suunnitelma koskee, pääosa työskentelee jo tällä  
hetkellä osuuspankkien tiloissa, sillä osuuspankit ja Pohjola toimivat lähes  
koko maassa yhteiskonttoreissa.                         

Asiamiestoimintaan, yritys- ja yhteisöasiakasmyyntiin tai Pohjolan muiden    
palvelukanavien toimintaan ei tule muutoksia. Lopulliset päätökset asiasta   
tehdään viimeistään kuluvan vuoden syksyllä. Muutokseen ei liity henkilöstön  
vähennyksiä.                                  

Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Pohjola-konsernin vuoden 2008     
tulokseen.                                   

Pohjola Pankki Oyj                               Markku Koponen                                 
Pankinjohtaja                                  

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
London Stock Exchange                              
SWX Swiss Exchange                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           

LISÄTIETOJA                                   
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy, p. 010 253 2691