Pievienots teksts angļu valodā.


Atbilstoši akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” padomes apstiprinātajā
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, kuru sasniegšanai būtiska uzmanība ir
pievērsta visu koncerna struktūru maksimālas darbības nodrošināšanai, veiktas
izmaiņas a/s „Latvijas kuģniecība” piederošās meitas sabiedrības SIA „LSC
Shipmanagement” valdē. 

Nolūkā paaugstināt SIA „LSC Shipmanagement” darbības operativitāti, a/s
„Latvijas kuģniecība” kā tai 100% piederošās meitas sabiedrības dalībniece
pieņēmusi lēmumu apstiprināt jaunā redakcijā SIA „LSC Shipmanagement” statūtus
un valdes reglamentu, kas līdzšinējo sešu valdes locekļu vietā paredz trīs. Par
SIA „LSC Shipmanagement” jaunās valdes locekli un valdes priekšsēdētāju kļuvis
sabiedrības ilggadīgs darbinieks, Drošības un kvalitātes nodrošinājuma grupas
vadītājs Vladimirs Čumačenko, par valdes locekļiem - a/s „Latvijas kuģniecība”
viceprezidents Raivis Veckāgans un atkārtoti ievēlētais iepriekšējās valdes
loceklis K.Zakss. Jaunievēlēto valdes locekļu pilnvaru termiņi beigsies pēc
trim gadiem. 

Valdes locekļu pienākumu izpildes līgumi ir izbeigti ar SIA „LSC
Shipmanagement” iepriekšējās valdes locekļiem M.Ekbaumu, K.Zaksu, V.Gavriļenko,
A.Božu, A.Beķeri un A.Krēsliņu. Sīkākai informācijai
Marita Ozoliņa Tumanovska
Sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja
Tālr. 67020120, 29287169
E-pasts : marita.ozolina@lscgroup.lv