Cienījamie kungi un dāmas!


	Ar šo vēlamies Jūs informēt, ka A/S “Rīgas kuģu būvētava” 2008.gada 30.maijā
plāno nosūtīt Biržai nerevidēto finanšu pārskatu par periodu, kas noslēdzas
2008.gada 31.martā.


Ar cieņu, 

Valdes locekle                         L.Artemenko