Beretning, regnskab og overskudsfordeling blev godkendt.
PricewaterhouseCoopers blev valgt som ny revision.