ROCLA OYJ   PÖRSSITIEDOTE     26.03.2008 klo 18.50  

ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rocla Oyj:n 26. maaliskuuta 2008 pidetyssä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
tilivelvollisille. Hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,25 euroa 
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2008. 
Osingon maksupäivä on 7.4.2008. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka
Hakala, Eero Karvonen ja Vesa Puttonen sekä uusiksi jäseniksi Gregory E. King,
Naoyuki Matsumura ja Christian Ramm-Schmidt. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin järjestäytymiskokouksessa Vesa Puttonen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka
Hakala. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tarkastajana Lasse Holopainen, KHT. 

Yhtiökokous päätti käteisen voittopalkkion maksamisesta konsernin henkilöstölle.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194.535 oman osakkeen
hankkimisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla
päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 230.000 kappaletta. Valtuutus koskee
maksullista osakeantia. 

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille ja
hallituksen jäsenille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 300.000 kappaletta, ja ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 yhtiön uutta tai yhtiön
hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksien ehdot julkistettiin
pörssitiedotteessa 3.3.2008. 


ROCLA OYJ

Tapio Rummukainen
toimitusjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet