Pateikiame 2008-03-27 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus.